آخرین تاریخ به روز رسانی : یکشنبه 9 خرداد 1395   
 
شناسنامه و کارت شناسایی ملی پیدا شده

هموطن عزیز:
در این سامانه شما می توانید مدارک (کارت شناسایی ملی / شناسنامه) مفقود شده خود را با وارد کردن مشخصات ذیل جستجو کنید.
شایان ذکر است این جستجو تنها از میان مدارکی است که در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گرفته است.

شماره ملی:
لطفا حروف و اعدادی را که در
تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید
تغيير