درخواست تعویض و صدور مجدد شناسنامه
********************************************************************************************************************************  
راهنمای تغییر نام

راهنمای تعویض و صدور مجدد شناسنامه

 

 

1- نحوه ارائه تقاضا:

 

1-1-  در صورتی که درخواست تعویض و یا صدور مجدد شناسنامه خود را دارید می توانید پس از مطالعه مقررات ذیل، با کلیک کردن بر روی دکمه "دریافت خدمت" در زیر همین صفحه فرم درخواست را تکمیل نمایید.

 

2-1- پس از تکمیل فرم درخواست، ضمیمه کردن مدارک و کلیک کردن بر روی دکمه "ثبت درخواست" اطلاعات وارده شده در صفحه دیگری نمایش داده خواهند شد. شما می توانید پس از بررسی مجدد اطلاعات وارد شده و اطمینان از درستی آنها، روی دکمه "تایید" کلیک کنید تا درخواست در سامانه ثبت گردد.

      

3-1- از این پس شما می توانید با استفاده از صفحه "پیگیری" در سامانه و وارد نمودن شماره پیگیری، وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمایید.

   

4-1- در صورت موافقت نهایی با درخواست تعویض یا صدور مجدد شناسنامه می توانید با در دست داشتن شماره پیگیری و  اصل مدارک ذیل شخصاً به اداره ثبت احوال ( که در فرم درخواست اعلام نموده اید) مراجعه نموده و شناسنامه جدید خود را دریافت نمایید.

  • اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی

  • اصل رسید بانکی

 

 

 2- مقررات:

 

متقاضی می تواند در موارد زیر درخواست تعویض یا صدور مجدد شناسنامه را نماید:

 

1-    مستعمل بودن شناسنامه

 

2-      تغییر مشخصات سجلی مانند : تغییر نام  یا نام خانوادگی.

 

3-    درج آخرین تحولات مانند : ازدواج، طلاق، فوت، تولد فرزند

   

       

        4-    تعویض شناسنامه زیر 15 سال.

 

5- مفقود شدن شناسنامه (نوبت اول، دوم  یا سوم) 
توجه
در حال حاضر، ارائه این خدمت صرفا به هموطنانی ممکن است که شناسنامه ایشان صادره از استان قم یا همدان باشد