راهنمای نام گزینی
توجه: برای جستجو از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده کرده و صفحه کلید را در حالت انگلیسی قرار دهید
 
 
اولين هديه وعطاي هريک از شما به فرزندتان , نام نيکو و اسم خوب و زبيايي است که به او اختصاص مي دهيد حضرت
محمد(ص) .

حق فرزند بر پدر آن است که نام نيک و زيبا براونهند ودربلوغ او را همسري دهد وبه او نوشتن بياموزد
(نهج الفصاحه جلداول ص 294)
راهنما   : نام
 
 :جنسيت


جستجو در شرح معنی
:فراواني
 
 
  
[فهرست نام های موجود]
جنسيت
   نام
 آونگاري