دوشنبه 31 اردیبهشت 1397   
 
فراخوان مقاله
 
 از کلیه صاحب نظران ، اساتید و دانشجویان حقوق دعوت به عمل می آید مقالات خود را به همراه چکیده آن در خصوص محورهای همایش حداکثر تا تاریخ 25/12/1390 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش (اداره کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور) ارسال نمایند.


آدرس پست الکترونیکی: hamayesh91@sabteahval.ir
 
 
 
 

نتایج داوری مقالات بخش فراخوان

ردیف

نام مقاله

نام نگارنده

نتیجه داوری

1

اطلاعات شخصی و پیشگیری از جنایات سازمان‌یافته فراملی

دکتر حمید بهره‌مندامیرحسین جلالی فراهانی

 سخنرانی

2

جایگاه ضبط پیشینه هویتی در نهادهای ترمیمی خانواده

صادق شریعتی نسب

 سخنرانی

3

کالبدشکافی حقوقی هویت شخص متولد از مادرجانشین با رویکرد دفاتر اسناد رسمی''

محمدرضا دشتی اردکانی؛  رضا تاجگر

 سخنرانی

4

الکترونیکی شدن اسناد هویتی : فرصت یا تهدید

دکتر جعفر نوری

 سخنرانی

5

نام و نام خانوادگی و آثار حقوقی آن از منظر مالکیت فکری

دکتر حسین صادقی

سخنرانی

6

جایگاه دادرسی عادلانه در رسیدگی هیئت های حل اختلاف ثبت احوال

دکتر ولی رستمی

سخنرانی

7

چالشها و الزامات حقوقی کارت هوشمند ملی

دکتر سعید حبیبا و زهرا شاکری

 سخنرانی

8

بررسی اعتبار امضاء در اسناد الکترونیکی ثبت احوال و جایگاه آن در نظام حقوقی

دکتر محسن صادقی

سخنرانی

9

تحلیلی بر نقش دیوان عدالت اداری در حقوق ثبت احوال

عباس میر شکاری

 سخنرانی

10

آثار حقوقی الکترونیکی شدن اسناد هویتی

محمد ناظمی پور

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

11

انتقال جنین و آثارحقوقی آن در ثبت احوال

حمید قره سفلو                                     

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

12

بررسی معیار مکانی حق تقدم در تغییر نام خانوادگی

احسان لطفی و حسن پاک طینت

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

13

بررسی فقهی حقوقی مساله حضانت

علی حسین آباد                                   

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

14

تأملی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در شکایت از دعوی تابعیت بدون نام

میثم ناصحی- زهرا فتاحی                     

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

15

تحلیل دعاوی سجلی

مهدی آدیگوزل پور

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

16

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

ناصرابراهیم پور باصر  

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

17

سرانجام یک پروندة تغییر نام کوچک،(نقدی بر رویه قضایی)

حمید ابهری                                               

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

18

اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی

حسن یمین نعمت الهی ، علیرضا بیننده               

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

19

تغییر نام کوچک

هلنا وفایی کیا                                     

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

20

ثبت احوال و نقش آن در ایجاد هویت مسلم و انکار ناپذیر

حسین خلیفه                                       

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

21

حق بنیادین اثبات هویت در جامعه با تأکید بر صدور شناسنامه

نیره عابدین زاده شهری                                         

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

22

نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته

مهرداد معظم

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

23

نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق شهروندی مرتبط با ثبت احوال

بشیر آریامنش، محمد علی حسن نیا

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

24

بررسی سیر تحول واژگانی ، اصطلاحات و ادبیات اداری و حقوقی قانون ثبت احوال

بهادر فرحانی

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

25

تاثیر تغییر جنسیت درنام کوچک

هلنا وفایی کیا                                     

ارائه در بخش پوستر

26

ازسجل تا کارت هوشند ملی: چالش ها و الزامات حقوقی

نجمه مومنی لاریمی

ارائه در بخش پوستر

27

اصدار گواهی ولادت

رویا رمضانی

ارائه در بخش پوستر

28

اصدار گواهی ولادت و اسناد سجلی برای اطفال حاصل از روش درمانی رحم جایگزین

سعید شیخ                                            

ارائه در بخش پوستر

29

اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوق

مهدی آدیگوزل پور

ارائه در بخش پوستر

30

انتقال جنین وآثار حقوقی آن درثبت احوال

قربانعلی قرداش                                  

ارائه در بخش پوستر

31

انتقال جنین و آثار حقوقی آن در ثبت احوال

محسن کاظمی حاجی آبادی شجاع روزبهانی              

ارائه در بخش پوستر

32

انتقال جنین و آثار حقوقی آن در ثبت احوال

مریم ذوالفقاری                                    

ارائه در بخش پوستر

33

تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ا یران

ناصر ابراهیم پور باصر  و
 خدیجه حسن زاده                             

ارائه در بخش پوستر

34

تابعیت و آثار حقوقی آن

علیرضا فیروزی                                           

ارائه در بخش پوستر

35

ثبت احوال و حقوق شهروندی

رضا کیانی پور

ارائه در بخش پوستر

36

ثبت احوال و حقوق شهروندی

علی حسین محمودی                                   

ارائه در بخش پوستر

37

جعل در اسناد سجلی و راه های کشف و پیشگیری از آن

بهزاد جودکی ،اسماعیل تاور                           

ارائه در بخش پوستر

38

حقوق شهروندی

فاطمه مهمان نواز میکال                                

ارائه در بخش پوستر

39

شهروندی قانون محور؛ تأملی بر جایگاه حقوق ثبت احوال در حقوق عمومی

مرتضی اصغرنیا                                 

ارائه در بخش پوستر

40

قضا زدایی

ناصر اسفندیاری                                        

ارائه در بخش پوستر

41

نام و نام خانوادگی و آثار حقوقی آن

رضوان شاه نظری نجف آبادی                          

ارائه در بخش پوستر

42

نام ونام خانوادگی

آقای مرتضی ایزدی                                 

ارائه در بخش پوستر

43

نظام استقلال تابعیت زوجین در ازدواج مختلط در حقوق تطبیقی

علی باقری محمود ابادی                           

ارائه در بخش پوستر

44

بررسی ونقد ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان محمدرضا ابارشی ارائه در بخش پوستر

45

نقش اسناد هویتی درپیشگیری از جرائم سازمان یافته

جوادعلی ابادی                                     

ارائه در بخش پوستر

46

نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته

علیرضا میرزایی زاده                                        

ارائه در بخش پوستر

47

نقش مراجع قضاوتی در دعاو ی ثبت احوال

فاطمه نظیری

ارائه در بخش پوستر

48

ثبت احوال وحقوق شهروندی

حسن یمین نعمت الهی- فرشته زمانی            

ارائه در بخش پوستر

49

تابعیت و آثار حقوقی آن

 یعقوب جعفری نژاد

ارائه در بخش پوستر

50

هویت - تابعیت وآثار حقوقی ناشی از آن در جدایی بیگانگان

شاهرخ سلطان احمدی

ارائه در بخش پوستر

سایر مقالات واصله پس از داوری متاسفانه پذیرفته نشد که ضمن تشکر از نگارندگان آنها امیدواریم در فرصت های آتی شاهد درخشش هر بهتر آن بزرگواران باشیم