چهارشنبه 1 خرداد 1398   
 
گنجینه اسناد بندرلنگه

1. سیدکامل کاملی


 مرحوم کاملی در سال 1281 شمسی در بندرلنگه دیده به جهان گشود. در جوانی به همراه پدر که تجارت مروارید می کرد راهی هندوستان شد.در آنجا در دانشگاه کشاورزی به تحصیل پرداخت.

در سال 1304 شمسی دوباره به بندرلنگه بازگشت و به تجارت مشغول شد.مدتی نیز در روستای شناس از توابع بندرلنگه به کشاورزی اشتغال داشت.سپس به بندرعباس مهاجرت کرد و در این شهر ساکن شد.در سال 1312 شمسی به آموزشگاه افسری شهربانی د رتهران رفت و پس از  فراغ از تحصیل ، برای انجام دادن خدمت پلیسی به بندرعباس بازگشت و سی سال تمام در سمت های مختلف از  جمله ریاست شهربانی بندرعباس به خدمت مشغول گردید . در سال 1341 شمسی به درجه سرهنگی رسید و با همین درجه در سال 1341 شمسی بازنشسته شد و سرانجام در سال  1352 در تهران بدرود حیات گفت.

سرهنگ کاملی دارای ذوقی سلیم و طبعی لطیف بود ،دیوان اشعار او به همت دخترش خانم عصمت کاملی به چاپ رسیده است.

===============================================================

2. عباس انجم روز


عباس انجم روز

پس از فراغت از تحصیل در سال 1320  شمسی به امور بازرگانی پرداخت .سپس به خدمت گمرک بندرلنگه درآمد و در کنار کارهای تجاری و اداری به مقاله نویسی در روزنامه های کشور همت گماشت. از وی مقالاتی در روزنامه های خاور ،کیهان ،اطلاعات ،خواندنیها ،پارس شیراز ،پیک خجسته ،بهار ایران ،ندای زاهدان،تهران اکونومیست مقالاتی درج شده است.

تألیفات

برقع پوشان خلیج فارس و دریای عمان،خرماستان ایران، فرهنگ دری، جغرافیای تاریخی لارستان و بنادر و جزایر ،اعلام ها و شخصیت ها.