چهارشنبه 3 بهمن 1397   
 
 
* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
تلفن:  
موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع:

 
اخبار ايران
 
اخبار بين الملل
10:47:31 1396/11/01
راه اندازی درگاه جدید (وب سایت) برای اطلاعات و منابع سلامت برای تقویت ثبت احوال و آمار حیاتی
08:59:24 1396/10/19
ثبت ازدواج آنلاین
08:41:40 1396/09/20
معرفی جدیدترین کارت هویتی در مالدیو
 
  مهمان :   3
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   11
  دیروز :   16
  کل مراجعات :   57441

تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 1303247
     متولدين پسر 667262
     متولدين دختر 635985
     ولادت در نقاط شهری 1016532
     ولادت در نقاط روستايی 286715
     تعداد متولدين امروز 3175
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 317030
     فوت شدگان مرد 168025
     فوت شدگان زن 149005
     فوت در نقاط شهری 202899
     فوت در نقاط روستايی 114131
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 18704
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 25362
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 85281
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 187683
     تعداد فوت شدگان امروز 772
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 986217
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2403
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051