* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :       
تلفن:    
موبایل:    
* موضوع:  
* متن:
نوع:

 
اخبار ايران
 
اخبار بين الملل
10:47:31 1396/11/01
راه اندازی درگاه جدید (وب سایت) برای اطلاعات و منابع سلامت برای تقویت ثبت احوال و آمار حیاتی
08:59:24 1396/10/19
ثبت ازدواج آنلاین
08:41:40 1396/09/20
معرفی جدیدترین کارت هویتی در مالدیو
 
  مهمان :   4
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   0
  دیروز :   7
  کل مراجعات :   56399

تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 1297545
     متولدين پسر 664343
     متولدين دختر 633202
     ولادت در نقاط شهری 1012085
     ولادت در نقاط روستايی 285460
     تعداد متولدين امروز 1693
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 315643
     فوت شدگان مرد 167290
     فوت شدگان زن 148353
     فوت در نقاط شهری 202011
     فوت در نقاط روستايی 113632
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 18622
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 25251
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 84907
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 186863
     تعداد فوت شدگان امروز 412
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 981902
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1281
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051