* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
تلفن:  
موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع:

 
  مهمان :   28
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   2
  دیروز :   1
  کل مراجعات :   57636
اخبار ايران
 
اخبار بين الملل
10:47:31 1396/11/01
راه اندازی درگاه جدید (وب سایت) برای اطلاعات و منابع سلامت برای تقویت ثبت احوال و آمار حیاتی
08:59:24 1396/10/19
ثبت ازدواج آنلاین
08:41:40 1396/09/20
معرفی جدیدترین کارت هویتی در مالدیو
 
فرهنگ لغات
لطفا واژه مورد نظر خود را در کادر زیر تایپ نموده و کلید جستجو را بزنید . در صورت نیاز می توانید با استفاده از ضوابط ، نوع جستجوی خود را تعیین نمایید.
کلمه :
ضوابط :

 

 
 
  مهمان :   28
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   2
  دیروز :   1
  کل مراجعات :   57636

تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 1432398
     متولدين پسر 733387
     متولدين دختر 699011
     ولادت در نقاط شهری 1117270
     ولادت در نقاط روستايی 315128
     تعداد متولدين امروز 1474
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 348448
     فوت شدگان مرد 184677
     فوت شدگان زن 163771
     فوت در نقاط شهری 223006
     فوت در نقاط روستايی 125442
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 20558
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 27875
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 93732
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 206283
     تعداد فوت شدگان امروز 358
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 1083950
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1116
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051