شنبه 1 اردیبهشت 1397   
 
 
* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
تلفن:  
موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع:

 
اخبار ايران
 
اخبار بين الملل
10:47:31 1396/11/01
راه اندازی درگاه جدید (وب سایت) برای اطلاعات و منابع سلامت برای تقویت ثبت احوال و آمار حیاتی
08:59:24 1396/10/19
ثبت ازدواج آنلاین
08:41:40 1396/09/20
معرفی جدیدترین کارت هویتی در مالدیو
 
  مهمان :   3
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   2
  دیروز :   9
  کل مراجعات :   56702

تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 133982
     متولدين پسر 68598
     متولدين دختر 65384
     ولادت در نقاط شهری 104505
     ولادت در نقاط روستايی 29477
     تعداد متولدين امروز 3131
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 32593
     فوت شدگان مرد 17274
     فوت شدگان زن 15319
     فوت در نقاط شهری 20859
     فوت در نقاط روستايی 11734
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 1922
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 2607
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 8767
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 19297
     تعداد فوت شدگان امروز 761
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 101389
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2370
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051