* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
تلفن:  
موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع:

 
اخبار ايران
 
اخبار بين الملل
10:47:31 1396/11/01
راه اندازی درگاه جدید (وب سایت) برای اطلاعات و منابع سلامت برای تقویت ثبت احوال و آمار حیاتی
08:59:24 1396/10/19
ثبت ازدواج آنلاین
08:41:40 1396/09/20
معرفی جدیدترین کارت هویتی در مالدیو
 
  مهمان :   1
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   2
  دیروز :   5
  کل مراجعات :   56911

تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 510649
     متولدين پسر 261452
     متولدين دختر 249197
     ولادت در نقاط شهری 398306
     ولادت در نقاط روستايی 112343
     تعداد متولدين امروز 4128
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 124221
     فوت شدگان مرد 65837
     فوت شدگان زن 58384
     فوت در نقاط شهری 79501
     فوت در نقاط روستايی 44720
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 7329
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 9937
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 33415
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 73540
     تعداد فوت شدگان امروز 1003
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 386428
افزايش طبيعی جمعيت امروز 3125
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051