چهارشنبه 25 مهر 1397   
 
 
* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
تلفن:  
موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع:

 
اخبار ايران
 
اخبار بين الملل
10:47:31 1396/11/01
راه اندازی درگاه جدید (وب سایت) برای اطلاعات و منابع سلامت برای تقویت ثبت احوال و آمار حیاتی
08:59:24 1396/10/19
ثبت ازدواج آنلاین
08:41:40 1396/09/20
معرفی جدیدترین کارت هویتی در مالدیو
 
  مهمان :   1
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   1
  دیروز :   1
  کل مراجعات :   57103

تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 887733
     متولدين پسر 454519
     متولدين دختر 433214
     ولادت در نقاط شهری 692431
     ولادت در نقاط روستايی 195302
     تعداد متولدين امروز 1320
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 215952
     فوت شدگان مرد 114454
     فوت شدگان زن 101498
     فوت در نقاط شهری 138209
     فوت در نقاط روستايی 77743
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 12741
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 17276
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 58091
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 127844
     تعداد فوت شدگان امروز 321
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 671781
افزايش طبيعی جمعيت امروز 999
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051