بیانیه توافق سطح خدمت

مقدمه

در این سند متقاضیان دریافت خدمت از اداره کل ثبت احوال استان تهران(اعم از حقیقی و حقوقی) به اطلاعاتی اساسی مرتبط با مجموعه‌ی خدمات ارائه شده توسط این سازمان، قوانین مرتبط و هزینه‌های مربوطه راهنمایی می‌گردند.

هدف

ارائه خدمات هویتی مطلوب به صورت حضوری و الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به شهروندان در حداقل زمان ممکن

مسئولیت ها

ماموریت های اداره کل ثبت احوال استان تهران ارائه خدمات هویتی نظیر "ثبت وقایع حیاتی" ، "اتقان اسناد هویتی" و "تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور" می باشد

تعهدات اداره کل ثبت احوال استان تهران

 1. ارائه خدمات بهینه در کمترین زمان ممکن
 2. تصحیح و رفع اشتباهات مأمورین ثبت احوال در مندرجات اسناد بدون دریافت هزینه و رسیدگی خارج از نوبت
 3. رسیدگی در هیأت های حل اختلاف ناشی از اشتباه مأمور بدون دریافت هزینه و بصورت رایگان
  صدور شناسنامه و کارت ملی مجدد ناشی از اشتباه مأمور بدون دریافت هزینه و بصورت رایگان
 4. حفظ محرمانگی اطلاعات خصوصی صاحبان اسناد (موضوع ماده 34 قانون ثبت احوال)
 5. پاسخگویی به استعلامات مراجع قانونی و تصدیق هویت افراد

تعهدات شهروندان

 1. حفظ و مراقبت کامل از اسناد و مدارک هویتی خود
 2. اطلاع رسانی در مواردی که اسناد هویتی مفقود میگردد.
 3. اعلام به موقع وقایع ولادت و فوت ظرف مهلت قانونی (موضوع ماده 15 و 20 قانون ثبت احوال )
 4. اعلام به موقع تغییر نشانی محل سکونت
جزییات این بخش در لینک زیر آمده است: https://www.sabteahval.ir/tehran/default.aspx?tabid=30404

مسئولیت ها

ماموریت های اداره کل ثبت احوال استان تهران ارائه خدمات هویتی نظیر "ثبت وقایع حیاتی" ، "اتقان اسناد هویتی" و "تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی استان تهران" می باشد

خدمات و تعرفه‌ها

اداره کل ثبت احوال استان تهران بر اساس "قوانین مربوط به خدمات ثبت احوال" مصوب سال 1363 خدمات خود را ارائه می‌کند. این خدمات (و زیرخدمات آن‌ها) به همراه تعرفه آن‌ها (به تفکیک زیرخدمت) و زمان ارائه خدمت در جدول شماره 1 قابل مشاهده هستند. قوانین و مقررات در قالب سه بخش "قانون ثبت احوال"، "آئین‌نامه‌های مرتبط" و "آراء وحدت رویه"، و به‌صورت پیوند در جدول شماره 2 آمده است.

دوره عملکرد

هزینه های خدمات هویتی بر اساس قانون بودجه سنواتی کشور از شهروندان دریافت میشود و سازمان ثبت احوال کشور در این خصوص مطابق قانون اقدام می نماید.

جدول شماره 1 – خدمات اداره کل ثبت احوال استان تهران ، تعرفه خدمات و متوسط زمان ارائه خدمت
خدمتهزینه ارائه خدمت (ریال)متوسط مدت زمان ارائه خدمتتعداد بار مراجعه حضوری
ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه300/00030 دقیقه1
صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور700/000در صورت تکمیل مدارک لازمه در همان روز1
صدور گواهی تجرد500/00030 دقیقه1
صدور گواهی فوت ایرانیان100/00020 دقیقه1
صدور گواهی فوت اتباع خارجی (ثبت وفات اتباع خارجی)300/00030 دقیقه1
صدور گواهی فوت اتباع خارجی (صدور گواهی وفات اتباع خارجی)150/000
صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران (ثبت ولادت اتباع خارجی)300/000در صورت تکمیل مدارک لازمه در همان روز1
صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران (صدور گواهی ولادت اتباع خارجی)150/000
صدور شناسنامه مجدد(تعویض و المثنی)از 300/000 تا 2/000/00015 روزحداقل 2 بار
صدور شناسنامه برای زنان خارجی با همسران ایرانی (مشمولین بند 6 ماده 976 قانون مدنی)1/000/0001 ساعت2
صدور شناسنامه فرزندان اتباع خارجی بالای 18 سال (مشمولین ماده 979و 980 قانون مدنی)1/000/0001 ساعت2
صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی1/000/000پس از تکمیل مراحل در همان روز انجام میشود4
صدور شناسنامه اتباع ایرانی (ثبت ولادت در مهلت قانونی به همراه شناسنامه)150/0001 روز1
صدور شناسنامه اتباع ایرانی (ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا 3 ماه) به همراه صدور شناسنامه)300/0001 روز1
صدور شناسنامه اتباع ایرانی (ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (از 3 ماه و بعد آن) به همراه صدور شناسنامه)500/0001 روز1
صدور شناسنامه مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی1/000/000در صورت تکمیل بودن مدارک 1 روز1
رسیدگی به درخواست های کمیسیون تشخیص سن (درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن)500/00010 روز تا یک ماهحداکثر 2 بار
رسیدگی به درخواست های کمیسیون تشخیص سن (اجرای رأی کمیسیون تشخیص سن در اسناد)2/000/000
تغییر نام خانوادگی (تغییر نام خانوادگی (نوبت اول))1/000/000حداکثر یک هفته2
تغییر نام خانوادگی (تغییر نام و نام خانوادگی نوبت دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه)2/500/000حداکثر یک هفته2
تغییر نام خانوادگی (تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41 (فرزندان زیر 18 سال)150/000حداکثر یک هفته2
تغییر نام2/500/000حداکثر یک هفته2
رسیدگی به درخواست های رسیدگی از هیئت حل اختلاف300/000حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم درخواستحداکثر 2 بار
ثبت تغییر نشانیرایگان3 دقیقهندارد
صدور کارت هوشمند ملی (ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار))250/00020 روز کاری2
صدور کارت هوشمند ملی (صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول))500/000
صدور کارت هوشمند ملی (صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم))700/000
صدور کارت هوشمند ملی (صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن))1/000/000
صدور کارت هوشمند ملی (تعویض کارت هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و...) باستثناء اشتباه مأمور)300/000
صدور کارت هوشمند ملی (فعالسازی امضاء الکترونیک)200/000
پاسخ به استعلام هویت (پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)100/0006000 رکورد در ثانیهیک بار در صورت استعلام غیر الکترونیکی
پاسخ به استعلام هویت (تأیید گزارش مفقودی شناسنامه، کارت شناسایی ملی و کارت هوشمند ملی)100/000
پاسخ به استعلام هویت (استعلام دستی مبتنی بر فهرست‌ها و گزارش‌های خارج از چارچوب‌های تعریف شده به ازای هر شخص)10/000
پاسخ به استعلام هویت (استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاه‌هایی نظیر شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی)2/000
پاسخ به استعلام هویت (نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هرمورد، برای دستگاه‌هایی نظیر شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی)8/000
پاسخ به استعلام هویت (تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال)100/000
پاسخ به استعلام نشانی افرادبر اساس قوانین بودجه سنواتی6000 رکورد در ثانیه1

جدول شماره 2 - قوانین و مقررات
قانون ثبت احوالفصل (1) : کلیات
فصل (2) : اسناد و مدارک ثبت احوال
فصل (3) : ثبت ولادت
فصل (4) : ثبت وفات
فصل (5) : ازدواج و طلاق
فصل (6) : صدور شناسنامه
فصل (7)‌ : صدور کارت شناسائی ملی
فصل (8) : نام خانوادگی
فصل(9) : تعویض شناسنامه های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع
فصل(10): تهیه مقدمات اجرای قانون
فصل(11) : مقررات کیفری
آئین‌نامه‌های مرتبطآئین نامه طرز رسیدگی به هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال
قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353
قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم ،‌منتشره در مجموعه قوانین سال 1312 مصوب 31/4/1312
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی
تصویب نامه هیات وزیران –آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1378
آراء وحدت رویهردیف 62/1شماره 45- هـ
ردیف 62/37 شماره 401 – هـ
ردیف 63/22
ردیف 64/83
ردیف 66/13 شماره698 – هـ
ردیف 67/34 شماره 940- هـ
ردیف 63/9 هیئت عمومی
ردیف 67/45 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ردیف 69/20 هیئت عمومی
ردیف 63/23 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ردیف 71/5 هیئت عمومی – رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است
ردیف 508 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات اداره کل ثبت احوال استان تهران به اطلاع می‌رسد:

1- تارنمای اداره کل ثبت احوال استان تهران امکان پیگیری انتقادات پیشنهادات، شکایات و ارتباط با مسئولین را در قالب صندوق الکترونیکی در بخش ارتباط با ما  فراهم نموده است

2-  در قسمت مراکز ثبت احوال،  اطلاعات تماس کلیه ادارات تابعه ذکر شده است

3- به محض ثبت پیشنهاد یا انتقاد، موضوع در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و مطرح می گردد.

4- وب سایت اداره کل ثبت احوال استان تهران بصورت تمام وقت و در هفت روز هفته در دسترس متقاضیان محترم بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به مخاطبان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

زمانهای خروج از دسترس به شرح ذیل به اطلاع می رسد:

تاریخ 

دلیل خارج از دسترس بودن

بازه زمانی

تاریخ