خدمات ثبت احوال

  • صدور شناسنامه


صدور شناسنامه(تعویض و المثنی)    
صدور شناسنامه ایرانیان    
صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی(مشمولین ماده واحده)    
تنظیم سند و صدور شناسنامه برای بانوان خارجی با همسر ایرانی  (مشمولین بند 6 ماده 976 قانون مدنی)    
تنظیم سند و صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 979  و 980 قانون مدنی    
صدور شناسنامه مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی    

  • تغییر مشخصات هویتی   


رسیدگی به درخواست های کمیسیون تشخیص سن    
تغییر نام خانوادگی    
تغییر نام    
رسیدگی به درخواست از هیئت حل اختلاف    
  •   ازدواج


ثبت ازدواج به موجب اقرار نامه    
 
  •   ثبت فوت    


ثبت فوت اتباع ایرانی و صدور گواهی فوت    
ثبت فوت اتباع خارجی در ایران و صدور گواهی فوت    تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/18
آمار مراجعات
مهمان :  2104
عضو :  21
کل مراجعات :  413899
امروز :  408
دیروز :  664