پادکست
عنوان : مشاور بین المللی سازمان جهانی بهداشت
         
توضیحات : تقدیر مشاور بین المللی سازمان جهانی بهداشت از سازمان ثبت احوال
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 0:1
عنوان : مصاحبه تلویزیونی
         
توضیحات : مصاحبه تلویزیونی محزون مدیرکل دفتر آمار ، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 0
عنوان : سخنرانی(12)
         
توضیحات : سخنرانی دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 10:0
عنوان : سخنرانی(11)
         
توضیحات : سخنرانی دکتر ناظمی اردکانی در همایش کارشناسان حقوقی(2)
حجم فایل : 3/68 مگابایت زمان : 0
عنوان : سخنرانی(10)
         
توضیحات : سخنرانی دکتر ناظمی اردکانی در همایش کارشناسان حقوقی(1)
حجم فایل : 3/39 مگابایت زمان : 0
عنوان : سخنرانی(9)
         
توضیحات : سخنرانی دکتر ناظمی اردکانی در جمع استانداران
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 0
عنوان : سخنرانی(8)
         
توضیحات : سخنرانی دکتر ناظمی اردکانی در جمع فرمانداران
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 0
عنوان : سخنرانی(7)
توضیحات : آقای امیر خجسته رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 0
عنوان : سخنرانی(6)
توضیحات : آیت الله موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران(3)
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 0
عنوان : سخنرانی(5)
         
توضیحات : آیت الله موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران(2)
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 0
Page 1 of 2
تاریخ نشر از :
تا :