سال تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال‌آفرین

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
ردیف 71/5 هیئت عمومی – رسیدگی به دعوی راجع به مطال
 
ردیف 63/9 هیئت عمومی
بسمه تعالی
در مورد صلاحیت دادگاه صلح محل در صورتی که فاقد دادگاه مدنی خاص باشد.
رای شماره 21 – 30/7/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
 
با توجه به ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد دعاوی راجع به دادگاههائی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری را در محل هائی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای عمومی قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می باشد در صلاحیت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رای شعبه 13 دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است. این رای بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 
 
آمار مراجعات
مهمان :   519
عضو :  0
کل مراجعات  :  6893
امروز :  1
دیروز :  0
جستجو