سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
ردیف 69/20 هیئت عمومی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد.
روزنامه رسمی 13512 – 12/5/1370
شماره 1382 / هـ 1/4/1370
پرونده وحدت رویه ردیف 69/20 هیئت عمومی
رای شماره 560 – 21/3/1370
 
 
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
 
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رای شعبه دهم دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 
آمار مراجعات
مهمان :   744
عضو :  8
کل مراجعات  :  6799
امروز :  1
دیروز :  1
جستجو