سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
ردیف 71/5 هیئت عمومی – رسیدگی به دعوی راجع به مطال
 
رای شماره 574 – 15/2/1371
رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهر
در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است
ردیف 71/5 هیئت عمومی
روزنامه رسمی 13771 – 3/4/1371
رای شماره 574 – 15/2/1371  21/2/1371
 
 
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
 
بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می شود. بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می گردد.
این رای بر طبق ماده واحده قانونی وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 
آمار مراجعات
مهمان :   604
عضو :  1
کل مراجعات  :  7015
امروز :  1
دیروز :  1
جستجو