سوالات متداول

هموطن گرامی جهت اطلاع از مدارک مفقودی با مراجعه به پورتال سازمان ثبت احوال ، منوی عمودی سمت چپ، بخش پیوندها و سپس بخش مدارک پیدا شده و یا با وارد کردن آدرس زیر و سپس درج شماره ملی از وضعیت مدرک مورد نظر در سازمان ثبت احوال اطلاع و در صورت یافت نشدن مدرک مورد نظر به وب سایت پست جمهوری اسلامی مراجعه فرمایید.
هموطن گرامی جهت مشاهده تعرفه خدمات سازمان ثبت احوال به منوی عمودی سمت راست صفحه وتعرفه خدمات سازمان ثبت احوال در سال 1395را مشاهده و یا به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
ساعت کار سازمان ثبت احوال شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8الی 16:15می باشد.
تلفن های روابط عمومی سازمان ثبت احوال 66742876و66710270 تلفن های دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان ثبت احوال کشور به شماره تلفن های 609027010 و60902354 تلفن های اداره کل خدمات ثبتی غیر دولتی جهت طرح مسایل دفتر پیشخوان ثبت احوال 60902633و 60902637

لی در صورتیکه واجد شرایط باشید با مراجعه به آدرس www.ncr.ir و تکمیل اطلاعات اقدام به ثبت نام کارت هوشمند ملی نمایید.
خیر. شماره ملی هر فرد عددی منحصر به فرد و ثابت بوده که با تعویض کارت، تغییر نخواهد کرد.
تلفن های روابط عمومی سازمان ثبت احوال 66742876و66710270 تلفن های دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان ثبت احوال کشور به شماره تلفن های 609027010 و60902354 تلفن های اداره کل خدمات ثبتی غیر دولتی جهت طرح مسایل دفتر پیشخوان ثبت احوال 60902633و 60902637
در صورت درج اشتباه اطلاعات از قبیل شماره ملی ، تاریخ تولد و سریال شناسنامه، در هنگام ثبت نام، با مراجعه "ویرایش ثبت نام قبلی" و وارد کردن شماره ملی و تاریخ تولد ، امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضی وجود خواهد داشت. و در مورد اصلاح سایر اقلام اطلاعاتی درخواست بایستی در دفتر مربوطه ابطال شود تا امکان ویرایش مجدد فراهم گردد.
در صورت عدم مراجعه به دفتر در تاریخ مقرر، شما تا 3روز مجاز به نوبت گیری دوباره نخواهید بود. پس از گذشت این مدت، شما دوباره مجاز به نوبت گیری در دفتر پیشخوان خواهید بود.
هزینه هر قطعه کارت در سال 95مطابق تعرفه، 20000تومان بوده و در هنگام ثبت نام به صورت الکترونیکی دریافت و به حساب خزانه واریز می شود ، لازم به ذکر است این هزینه بدون احتساب تعرفه های دفاتر پیشخوان خدمات دولت و پست می باشد. هزینه تکمیل ثبت نام در دفاتر پیشخوان خدمات دولت وپست حداکثر 9000تومان و چنانچه تحویل کارت هم انجام دهند 2000تومان جداگانه دریافت می نمایند.
چنانچه تکمیل ثبت نام شما ناتمام مانده و بیش از یک ماه از تاریخ مراجعه شما به دفتر گذشته باشد، باید www.ncr.ir اقدام به اخذ نوبت نمایید. در این شرایط، هنگام نوبت گیری دوباره، شما تنها مجاز به انتخاب همان دفتر پیشخوان خواهید بود.
بلی. کارت هوشمند ملی جایگزین کارت ملی کاغذی بوده و در زمان تحویل کارت هوشمند ملی، کارت .
جهت پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی به آدرس www.ncr.irمراجعه و اطلاعات فردی و خانوادگی موجود در فرم را ثبت و در صورت وجود نقص مجدداً در بخش ویرایش ثبت نام ، اقدام به ویرایش اطلاعات خود نمایید . پس از ثبت نهایی مراحل ثبت نام ، فیش مربوطه را بصورت الکترونیکی پرداخت و سپس اقدام به نوبت گیری جهت انجام مراحل بعدی نمایید.در صورت تکمیل مراحل و بروز خطا یا مشکل با شماره 66710270جهت راهنمایی تماس حاصل فرمایید.

برابر مقررات جاری اسامی و نام های معصومین نظیر: محمد، علی، حسن، حسین، فاطمه، زهرا غیر قابل تغییر می باشند.
مستند به قانون ممنوعیت به کار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375/9/28و آیین نامه 1378/2/19هیئت دولت، استفاده از اسامی بیگانه برای نامگذاری ممنوع می باشد.
براساس مصوبه شماره 1/578سال 1387شورای عالی ثبت احوال مرجع رسیدگی به نام های جدید و نوساخته کمیته مشورتی نام سازمان ثبت احوال مرکب از اساتید دانشگاه ها و اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی می باشد. جهت درخواست و پیشنهاد بررسی نام خود به سامانه انتخاب نام در بخش خدمات الکترونیکی پورتال سازمان ثبت احول در لینک زیر مراجعه و درخواست خود را به همراه اطلاعات تکمیلی از قبیل مشخصات شناسنامه ای پدر و مادر نوزاد مورد نظرثبت نموده و منتظر دریافت نظر کارشناسی از طریق تماس سازمان باشید
چنانچه درخواست تغییر نام افراد مورد موافقت سازمان ثبت احوال قرار نگیرد می باید مراتب کتباً به متقاضیان ابلاغ شود تا ایشان به مراجع قضایی مراجعه و درخواست تغییر نام خود را از آن مرجع با عنایت به مخالفت سازمان ثبت احوال بنمایند.
برای مشاهده نام ها همراه با معانی و آوا نگاری آنها می توانید در پورتال سازمان به منوی فرهنگ نام و نام گزینی و سپس راهنمای نام گزینی مراجعه نمایید.
برابر تبصره ماده 41قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می باشد فلذا چنانچه نام خانوادگی پدری قابل تغییر باشد. ابتدا می بایستی پدر نسبت به تغییر نام خانوادگی خود اقدام و سپس بعد از تغییر نام خانوادگی نسبت به ارائه درخواست درخصوص فرزندان زیر 18سال خود عمل نماید.
در صورت نامناسب بودن نام خانوادگی برابر بند 6دستورالعمل تغییر نام خانوادگی هر کس می تواند پس از رسیدن به سن قانونی 18سال تمام با رعایت مقررات از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با اخذ اجازه از دارنده حق تقدم برای یک بار تغییر دهد.
در موارد ذیل اشخاص می توانند به شرط مناسب بودن بخش باقیمانده نسبت به حذف پیشوند یا پسوند نام : الف. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه مناسب به همراه نام محل نامناسب باشد. مثل: کاظمی گوشلان. ب. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل باشد. مثل: احمدی قشقایی. ج. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از مشاغل باشد. مثل: قاسمی چایچی. د. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از رنگ ها باشد. مثل: سبز علی پور. هـ. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک حیوان باشد. مثل: شیر محمدی. و. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک شیء باشد. مثل: احمدی آیینه.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/26