درخواست صدور گواهی فوت
راهنمای درخواست صدور گواهی فوت
مطابق قانون گواهی وفات به هر شخص که درخواست کند تسلیم می گردد.
به منظور تسهیل در این امر و کاهش رفت و آمدها، سامانه صدور گواهی وفات از طریق اینترنت فراهم آمده است که مراحل انجام کاربه شرح زیر می باشد:
1- با کلیک روی دکمه « فرم ثبت گواهی فوت» در زیر همین متن، فرم درخواست را تکمیل نمایید.
2-پس از تکمیل فرم درخواست، با کلیک بر روی دکمه « ادامه »، اطلاعات وارد شده در صفحه دیگری نمایش داده خواهد شد.شما  می توانید پس از بررسی مجدد اطلاعات وارد شده و اطمینان ازدرستی آنها، روی دکمه « ثبت اطلاعات » کلیک کنید تا درخواست شما در سامانه ثبت و شماره پیگیری به شما ارائه گردد
بابت هزینه صدور هر برگ گواهی وفات مبلغ 10000 ریال به حساب 
3- در صورتی که کارت یکی از بانکهای عضو شتاب را به همراه دارید می توانید نسبت به پرداخت الکترونیکی ازطریق همین پورتال اقدام نمائید.
4-از این پس می توانید با استفاده از صفحه « پیگیری » در سامانه و وارد نمودن شماره پیگیری، وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمائید.
5-پس از بررسی تقاضای شما در صورت صحت اطلاعات،گواهی وفات صادر و توسط پست به آدرس  مندرج در فرم درخواست شما ارسال خواهد شد.