فصلنامه جمعیت شماره 85 و 86
تاملی بر اهمیت، ضرورت و محتوای سیاست های کلی جمعیت از منظر حقوق عمومی ابراهیم موسی زاده و زهرا دانش ناری و محسن خوشنویسان سیاست های آمایش جمعیت جواد شجاعی تحلیل آمارهای ازدواج و طلاق زوج های ایرانی طی پنج دهه اخیر (سرشماری 1390-1365) فاطمه تنها و علی گلی بررسی تاثیرات مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهری شهر اسفراین اسماعیل نصیری و مسلم نوری بررسی تحولات اشتغالی فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی در بخش های عمده اقتصادی با استفاده از تحلیل انتقال - سهم رضا کیهانی حکمت و غلامرضا فتحی پور اختصارات (کوته نوشت ها) در جمعیت شناسی و زمینه های وابسته (انگلیسی - فارسی) دکتر احمد کتابی
تاریخ: 1394/07/28
پاییز و زمستان 1392
عنوان: فصلنامه جمعیت شماره 85 و 86
فصلنامه جمعیت شماره 85 و 86

فصلنامه جمعیت شماره 85 و 86