تاریخ 1398/03/05         ساعت 08:14:45     گروه خبری اخبار استانی
تعداد بازدید: 703

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، براساس تاکید وزیر محترم کشور جلسات شورای راهبردی جمعیت به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استانی ثبت احوال در تمامی استانها برگزار می شود، برگزاری این جلسات در اردیبهشت ماه سالجاری با محوریت روز ملی جمعیت به شرح ذیل بوده است:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ردیف

نام استان

 

مدعوین

محل جلسه

1

آذربایجان غربی

·         حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

·         مدیرکل ثبت احوال استان

استانداری

 

2

اردبیل

·         معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار

·         مدیرکل ثبت احوال استان

استانداری

 

3

بوشهر

·         معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار

·         مدیرکل ثبت احوال استان

·         رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

·         مدیرکل بهزیستی استان

 

استانداری

4

خراسان رضوی

·         معاون سیاسی ,امنیتی و اجتماعی استاندار

·         مدیرکل ثبت احوال استان

·         استاد جمعیت شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

استانداری

5

خوزستان

·         مدیرکل امور اجتماعی استانداری

·         مدیرکل ثبت احوال استان

·          معاون اجتماعی بهزیستی استان

·         معاون امور اجتماعی اداره کار و تعاون

·          رئیس بهداشت خانواده دانشگاه جندی شاپور اهواز

·          رئیس بهداشت منطقه غرب

·         نماینده معاون دفتر آمار سازمان برنامه و بودجه استان

 

ثبت احوال

6

 

 

 سمنان

·         معاون سیاسی ,امنیتی و اجتماعی استاندار

·         مدیرکل ثبت احوال استان

استانداری

7

سیستان و بلوچستان

·         معاون سیاسی ,امنیتی و اجتماعی استاندار

·         مدیرکل ثبت احوال استان

·         مدیر کل پزشکی قانونی استان

·         معاون حمل و نقل جاده ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

·          

استانداری

8

گلستان

·         معاون سیاسی امنیتی استانداری

·         مدیرکل ثبت احوال

 

استانداری

9

گیلان

·         معاون سیاسی امنیتی استانداری

·         مدیرکل ثبت احوال

 

استانداری

10

مرکزی

·         معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار

·         مدیرکل ثبت احوال استان

 

استانداری

11

همدان

·         سرپرست معاونت محترم سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و فرهنگی استاندار

·         مدیرکل ثبت احوال استان

 

استانداری