تاریخ 1398/04/16         ساعت 12:03:48     گروه خبری اخبار استانی
تعداد بازدید: 506

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران، نخستین جلسه شورای هماهنگی پوشش ثبت وقایع حیاتی باحضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری ، مقصودی فر مدیر کل ثبت احوال استان ، مدیر کل سیاسی، مدیرکل اجتماعی، مدیرکل روستایی استانداری تهران و سایر اعضاء و مدعوین در سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تشکیل گردید.

در این جلسه مقصودی فر ضمن ارائه آمار وقایع حیاتی گفت: بیشترین نام های انتخابی برای پسران امیرعلی و امیر عباس و برای دختران زهرا و حلما بوده است.

وی افزود: تعداد 57883 واقعه وفات در سال 97 در استان تهران ثبت شده که نسبت به سال96 بیش از 1/1درصد افزایش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران همچنین بیشترین علل فوت در این استان را مربوط به بیماران قلبی و عروقی عنوان کرد.

مقصودی فر  در خصوص ازدواج  و طلاق گفت: تعداد 72644 واقعه ازدواج در سال 97 در استان تهران ثبت و تعداد 32767 واقعه نیز طلاق ثبت شده که نسبت به سال 96 میزان 11 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال 98 میزان 14011 وفات به ثبت رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 1/1درصد افزایش داشته است.