تاریخ 1398/05/20         ساعت 08:29:40     گروه خبری اخبار استانی
تعداد بازدید: 584

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران، دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در اموربین الملل از اداره کل ثبت احوال استان تهران بازدید کرد.

در این دیدار مقصودی فر مدیر کل ثبت احوال استان تهران در خصوص روند پیشرفت کارت هوشمند ملی توضیحاتی ارائه کرد و دکتر ولایتی را در جریان چگونگی اخذ درخواست، صدور و فعال سازی کارت هوشمند ملی قرار داد.