تاریخ 1398/06/05         ساعت 08:55:43     گروه خبری اخبار استانی
تعداد بازدید: 312

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان چهارمحال و بختیاری، با حضور استاندار، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی ،مدیر کل ثبت احوال و مدیران دستگاههای اجرای عضو شورای راهبردی جمعیت استان نشست این شورا در دفتر استاندار برگزار شد.

استاندار استان چهارمحال و بختیاری در این شورا با بیان اینکه توجه به بهداشت ،ورزش و آموزش جامعه در افزایش ازدواج تاثیر مستقیم دارد افزود: استفاده از آمارهای ثبت احوال استان در برنامه ریزیهای استان و همچنین استفاده در جلسات شوراهای برنامه ریزی، اشتغال، فرهنگ عمومی و شورای اداری میتواند نقش مهم و موثری در تصمیم گیری ها وبرنامه ریزهای استان داشته باشد.

عباسی یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش ازدواج را نقش خانواده بیان واظهار داشت: خانواده ها به طور جدی می توانند مروج ازدواج آسان و کم هزینه برای جوانان باشند.

وی توجه به ورزش، بهداشت و آموزش در جامعه را از دیگر عواملی که تاثیر مستقیم در افزایش نرخ ازدواج و کاهش طلاق و کاهش سن ازدواج دارند بیان نمود و از دستگاههای متولی در این حوضه درخواست کرد برای افزایش ازدواج و کاهش سن  ازدواج بکوشند.

مدیر کل ثبت احوال استان نیز در این شورا با اشاره به اینکه سرمایه  هر کشور که در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی آن تعیین کننده است جمعیت آن کشور است که جمعیت جوان در این خصوص یکی از مولفه های مهم وتاثیر گزار است.

کریمی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت در سالهای منتهی به سال 97 کاهش یافته و به عدد 1.24 درصد رسیده  است در حالی که این عدد  در سال 65 ، 3.9 درصد بوده است افزود: این کاهش رشد جمعیت نشانگر کم رغبتی جوانان به ازدواج و فرزند آوری است که در آینده کشور را با پیری جمعیت مواجه خواهد کرد.

وی با بیان آمارهای چهارگانه وقایع حیاتی ابراز امیدواری کرد: دستگاههای مسئول و کارشناسان مربوطه با استفاده از آمارهای ثبت احوال نسبت به  ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد ضمینه مناسب برای ازدواج و فرزند آوری زوجین از پیری جمعیت کشور پیشگیری کنند.