تاریخ 1398/08/27         ساعت 14:01:21     گروه خبری اخبار استانی
تعداد بازدید: 291

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان مرکزی، استاندار مرکزی به پاس مساعی و کوشش مدیرکل ثبت احوال استان و همکاران گرانقدرشان در کسب امتیاز 1000 در شاخص های اختصاصی سال 97 با اهداء لوح، تقدیر و تشکر کرد.