تاریخ 1398/09/09         ساعت 15:35:58     گروه خبری اخبار استانی
تعداد بازدید: 712

به گزارش روابط عمومی داره کل ثبت احوال استان زنجان : حقیقی استاندار زنجان و هیات همراه به طورسرزده ازاداره کل ثبت احوال و شهرستان زنجان بازدید نمودند.

حقیقی استاندار زنجان در پی سفرهای سرزده خود به ادارات و مراکز مختلف با حضوردراداره کل ثبت احوال و شهرستان از نزدیک با مردم دیدار و از دریافت خدمات و خدمات دهی این اداره سوالاتی از مراجعه کنندگان پرسید که همگی اظهار رضایتمندی بالایی داشتند.

وی با رویه گشاده از تمام حوزه ها و بخش های مختلف هر دو اداره بازدید و با همکاران در یک فضای صمیمی دیدار نمود .

در پایان وی از زحمات همه همکاران بلاخص مدیرکل ثبت احوال قدردانی نمود.