تاریخ 1398/09/18         ساعت 12:57:00     گروه خبری اخبار استانی
تعداد بازدید: 4448

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان، پایگاه بسیج شهید محسن حججی اداره کل توانست برای سومین سال متوالی در بین دستگاه های اجرایی استان حائز رتبه برتر شود .

همچنین این ادراه کل توانست در اقامه نماز نیز رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی استان را ازآن خود کند.

در هر دو عنوان استاندار استان اصفهان با اهداء لوحی از مدیرکل ثبت احوال استان تقدیر و تشکر کرد.