تاریخ 1397/09/03         ساعت 10:40:45     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، در بخشی از این حکم آمده است: با عنایت به تعهد و تجارب جنابعالی در عرصه های مختلف اجرایی و مدیریتی و با اتکا و اعتماد به نیروهای درون سازمانی به موجب این ابلاغ سرپرستی اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی به شما محول می گردد.

امید است با استعانت از پروردگار متعال، همفکری و همکاری معاونین، مدیران و کارکنان صبور سازمان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
 خبر تکمیلی:
در تاریخ 97/11/1 حکم انتصاب جناب آقای حمید سرلک به عنوان مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی توسط ریاست عالی سازمان صادر شد.