تاریخ 1398/04/15         ساعت 13:45:07     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، طی ابلاغی از سوی معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور، سیف اله ابوترابی معاون امور اسناد هویتی به عنوان رییس ستاد انتخابات سازمان ثبت احوال کشور منصوب شد.

در این ابلاغ آمده: نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین اولین انتخابات میان دوره ای دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت، ریاست ستاد انتخابات سازمان به جنابعالی محول می گردد.