تاریخ 1398/05/14         ساعت 16:09:32     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، جلسه شورای پژوهشی با محوریت ارائه گزارش پیشرفت پروژه پژوهشی دانشنامه حقوقی ثبت احوال به ریاست رییس سازمان و با حضور اعضاء شورا و تیم پژوهشی دانشنامه حقوقی ثبت احوال برگزار شد.

در ابتدای جلسه رییس مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال به ارائه گزارش مقدماتی در خصوص فوریت و اجرای این پروژه، چالش های ثبت احوال، تعریف حقوقی ثبت احوال  و ضرورت و نیازهای اساسی ثبت احوال پرداخت.

در ادامه رییس مرکز پژوهشی دانشنامه حقوقی علامه به مقدمه ای در خصوص دانشنامه حقوقی ثبت احوال با محوریت های مفهوم و هدف و کاربردها و ویژگی های انحصاری و اختصاصی دانشنامه حقوقی ثبت احوال پرداخت و سپس گزارشی در خصوص پیشرفت این دانشنامه ارائه کرد.

همچنین رییس سازمان ثبت احوال کشور طی سخنانی با بیان اینکه موضوع دانشنامه و اصلاح قانون ثبت احوال را خدمت وزیر کشور ارائه کرده است گفت: این دو موضوع بسیار مورد استقبال و تایید ایشان قرار گرفته است.

حمید درخشان نیا اظهار کرد: وزیر کشور تاکید کردند در خصوص اصلاح قانون ثبت احوال، اصل قانون تغییر نکند و فقط موارد قانونی مورد نیاز اضافه و یا اصلاح گردد.

وی با تاکید برآنکه مدیران ثبت احوال علاقه زیادی به کارهای پژوهشی دارند، راهکارهایی را نیز در زمینه هرچه سریعتر به نتیجه رسیدن این پروژه بیان کرد.

 
 
 
 
نظرات کاربران
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید