تاریخ 1398/06/12         ساعت 16:36:19     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل،‌ رییس سازمان ثبت احوال کشور طی حکمی محمد قاسمی را به عنوان سرپرست اداره کل ثبت احوال استان کرمان منصوب کرد.

حمید درخشان نیا در قسمتی از این حکم آورده،‌ انتظار می رود ضمن بهره گیری از ظرفیتهای موجود در استان و مشارکت بین بخشی، زمینه تحقق اهداف مندرج در برنامه راهبردی سازمان را فراهم نمایید.