تاریخ 1398/07/09         ساعت 14:10:23     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین المل، هم اندیشی مدیران کل و روسای ادارات حقوقی با محوریت ارتقاء سلامت اداری، شناسایی گلوگاه های فساد خیز و موضوع مهم مشارکت سیاسی آحاد جامعه در انتخابات اسفندماه سالجاری، به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور رییس، معاون امور اسناد هویتی، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی و مدیران کل حوزه ستادی برگزار شد.

مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استانها در خصوص املاک، مستغلات و ساختمانهای تحت تملک ثبت احوال در سطح کشور گزارش کاملی ارائه کرد.

محمدرضا علیان، ضرورت به روز رسانی پایگاه اطلاعات جمعیت ثبت احوال، تشکیل کارگروه تخصصیجهت نظارت، تنظیم و انعقاد قراردادها و نظارت بر اجرای آن، آگاهی بخشی به آحاد جامعه در راستای حفظ و نگهداری مطلوب از اوراق هویتی، بررسی و احراز اصالت استعلامات و احکام قضایی را از جمله اقدامات لازم جهت ارتقاء سلامت اداری (گلوگاه های فساد) عنوان کرد.

وی همچنین به موارد دیگری همچون، ضرورت نظات بر فرآیند ماده 45 قانون ثبت احوال، ضرورت نظارت بر تنظیم اسناد سجلی به صورت یکطرفه با اعلامپدر در مناطق مرزی، نظارت بر صدور شناسنامه برای فرزند خواندگان بدون طی مراحل قانونی، خروج اسناد از رکود و سپس بازگشت به حالت اولیه در اجرای دستور مقام قضایی، نظارت بر اجرای محاکم قضایی و .... اشاره کرد.

مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استانها در ادامه در به موضوع انتخابات و نقش مهم و غیرقابل انکار ثبت احوال در این زمینه پرداخت و گفت: مدیران کل در این زمینه باید به اقدامات قبل انتخابات، روز انتخابات و اقدامات بعد از انتخابات بسیار توجه کنند.

علیان مطالعه دقیق قانون انتخابات، پاسخگویی سریع به استعلامات، عدم جانب داری مدیران کل از کاندیدای خاص، حضور به موقع و مشارکت فعال در هیات اجرایی،عدم افشای تصمیمات ستاد انتخابات و هیات اجرایی، اطلاع رسانی به شهروندان و تحویل مدارک هویتی آنها م مشارکت در برگزاری انتخابات را از جمله اقدامات قبل از برگزاری انتخابات بیان کرد.

وی فعال بودن ستاد انتخابات استان، مشارکت در برگزاری انتخابات و همکاری با ستاد انتخابات، اختصاص یک شماره تلفن خاص برای هریک از ادارات برای مواقع خاص و دایر بودن تمام ادارات تا پایان وقت رای گیری را اقدامات لازم در روز انتخابات و گزارش عملکرد ادارات، گزارش کیفیت برگزاری انتخابات در شعب اخذ رای را از جمله اقدامات بعد از انتخابات عنوان کرد.

در ادامه معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی، مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات  و مدیرکل اسناد هویتی موارد لازم در خصوص موضوع جلسه بیان کردند.

در پایان جلسه رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به فرمایش امام صادق (ع) که فرمودند: سختگیری، بی خیری، حسادت، لجاجت، دروغگویی و ظلم از ویژگی های مومن نمی باشد از تمامی همکاران سراسر کشور بابت کسب رتبه برتر در زمینه تکریم ارباب رجوع تشکر کرد.

حمید درخشان نیا با بیان اینکه ثبت احوال اولین سازمانی است که در هرسه زمینه در جشنواره شهید رجایی مقام برتر را کسب کرده است تصریح کرد: این برتری مسئولیت ما را سنگین تر کرده است چراکه حفظ و استمرار این موضوع بسیار مهم و سسخت است.

وی تاکید کرد: واحد حقوقی مهمترین قسمت در سازمان است و برای خود سازمان و حفاظت از سازمان بسیار مهم است.

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: برای انتخابات چهار راهبرد وجود دارد. سلامت انتخابات که بی طرفی همکاران یکی از ارکان ستاد انتخابات است، امنیت، آرامش و مشارکت مردم است.

وی تاکید کرد: در تمام زمینه ها بایستی تلاش خود را انجام دهیم و ثبت احوال نقش بسیار مهم و با ارزشی دارد.