تاریخ 1398/08/29         ساعت 09:52:05     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، پس از کسب افتخار رتبه نخست در میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی کشور و نیز رتبه برتر در حیطه عوامل اختصاصی و عمومی در جشنواره شهید رجایی، سیدمحمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد طی نامه ای از سازمان ثبت احوال کشور به دلیل سرویس دهی موثر و متمرکز خدمات عمومی روبه رشد سازمان ثبت احوال کشور در بستر دولت الکترونیک طی شش ماهه نخست سال 98 تقدیر و تشکر کرد.