تاریخ 1398/08/29         ساعت 09:53:22     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاران بین الملل، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ضمن تقدیر و تشکر از همکاران سازمان ثبت احوال کشور در زمینه کسب رتبه نخست در میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی کشور متن زیر را هامش نموده اند:

بسمه تعالی

"تشکر می شود، موفق باشید"