تاریخ 1398/09/04         ساعت 12:45:38     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، رییس سازمان به همراه معاونین و مشاورعالی رییس طی دیداری صمیمانه و سرزده از حوزه مقاومت بسیج سازمان بازدید کردند و فرمانده بسیج سازمان نیز به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات این حوزه پرداخت.