تاریخ 1398/09/06         ساعت 12:16:17     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، دومین کارگروه بازرسان سلامت اداری ستادی و استانها (موضوع مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشور) با حضور مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استانها، مدیرکل اسناد هویتی، مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور و بازرسین سلامت اداری حوزه ستادی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

در ابتدای جلسه مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ضمن تشکر از بازرسین استانها که تعامل خوبی با این دفتر داشته اند گفت: بازرسی ها به صورت مستمر، مرتب، دقیق، اصولی و حرفه ای انجام شده و گزارش ها از نظر کمی و کیفی بهتر از قبل شده است.

یزدان خسروی اظهار کرد: گزارش ها به صورت ماهانه و با دقت کامل بررسی می شود و در پایان هر فصل نتیجه ارزیابی به صورت کتبی به ریاست سازمان اعلام می شود. در پایان سال نیز بازرسان نمونه انتخاب می شوند که لوح تقدیری از رییس سازمان دریافت خواند کرد.

وی، دو بار بازدید از هر اداره، ارسال معایب به صورت مکتوب، عدم ارسال گزارشات به صورت کلی، بازرسی ها به صورت حرفه ای در تمام زمینه ها و اعلام تخلف استانها به این دفتر را از بازرسان استانها خواستار شد.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در هر سازمانی موضوع بارسی است تاکید کرد: بازرسی اصولی و هدفمند موجب کاهش تخلفات و بهبود ارائه خدمات می شود.

در ادامه مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استانها نیز با اشاره به اینکه بازرسان ثبت احوال عمدتا دارای سوابق خوب و حسن شهرت هستند افزود: برای بازرسی خوب، منصفانه و دقیق بازرسان باید تخصص کافی و لازم در زمینه هایی است که می خواهند بازرسی انجام دهند داشته باشند.

علیان برای بهبود امر بازرسی توصیه هایی در حوزه کاری خود ارائه کرد.

همچنین مشایخی مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور نیز مطالبی در خصوص اجرای دقیق دستورالعمل نحوه ثبت و ولات و فوت، گواهی تجرد، تعیین تابعیت و صدور شناسنمه برای فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی بیان کرد.

پارسامهر مدیرکل اسناد هویتی در ادامه تکنیکهایی برای بازرسی بهتر و سریعتر بازرسان استانها ارائه و در خصوص دفاترپیشخوان و دفاتر پست نیز مطالبی را عنوان کرد.

در ادامه مدیران کل و بازرسان استانی و ستادی به بحث و گفتگو و تبادل نظر پرداختند.