تاریخ 1398/09/16         ساعت 15:06:58     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال به همراه معاون امور اسناد هویتی و رییس ستاد انتخابات سازمان به صورت سرزده از محل استقرار همکاران در این ستاد بازدید یه عمل آورد و از تلاش و زحمات آنها تشکر کرد.