تاریخ 1398/09/23         ساعت 10:26:50     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، در راستای توسعه و تعمیم فرهنگ ورزش و با هدف ایجاد روحیه نشاط یک دوره مسابقات ورزشی به مناسبت فرارسیدن ایام هفته ثبت احوال و در رشته های دارت و شطرنج در بین کارکنان به تفکیک بانوان و آقایان برگزار گردید.نتیجه نهایی این مسابقات به قرار زیر است:

 

 

 

 

 

نتایج نهایی مسابقات شطرنج بانوان-آذر98

ردیف

نام ونام خانوادگی

مقام

محل خدمت

تعداد شرکت کنندگان

1

منیژه ابوالقاسمیان

1

معاونت انفورماتیک

7نفر

2

شقایق منصوری

2

معاونت انفورماتیک

3

معصومه توده فلاح

3

معاونت انفورماتیک

           

نتایج نهایی مسابقات دارت بانوان - آذر98

ردیف

نام ونام خانوادگی

مقام

محل خدمت

تعداد شرکت کنندگان

1

منیره السادات آقا سید حیدر

1

اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

19نفر

2

سولماز رامز

2

معاونت انفورماتیک

3

شقایق منصوری

3

معاونت انفورماتیک

           

نتایج نهایی مسابقات شطرنج آقایان - آذر98

ردیف

نام ونام خانوادگی

مقام

محل خدمت

تعداد شرکت کنندگان

1

محمد سریانی

1

معاونت انفورماتیک

15نفر

2

حسین زینلی فهادان

2

معاونت انفورماتیک

3

رحمان پالیزوان

3

معاونت انفورماتیک

           

نتایج نهایی مسابقات دارت آقایان - آذر98

ردیف

نام ونام خانوادگی

مقام

محل خدمت

تعداد شرکت کنندگان

1

مهدی سیفی آذر

1

اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

49نفر

2

محمد رضا پرزیوند

2

معاونت انفورماتیک

3

حسن رهسپار

3

اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی