تاریخ 1389/08/09         ساعت 12:00:00     گروه خبری ستادی

میانگین سن ازدواج در کشور براساس داده های ثبتی در 6 ماهه اول سال 89 ،برای مردان 4/26وبرای زنان 22 سال است
  به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل ، بیشترین میانگین سن ازدواج مردان در استانهای تهران ، ایلام ، کرمانشاه، سمنان وکمترین آن در استانهای ، خراسان جنوبی ،سیستان وبلوچستان وبیشترین میانگین سن ازدواج در زنان ، مربوط به استانهای تهران ، سمنان ،ایلام ، کرمانشاه وکم ترین آن متعلق به استانهای سیستان وبلوچستان ،خراسان شمالی واردبیل می باشد.

بنا برهمین گزارش ، مقایسه میانگین های سن ازدواج مردان وزنان استانهای کشور نشان می دهد ، مردان استانهای تهران (8/27سال) ، ایلام ،کرمانشاه (3/27سال) وسمنان (1/27سال) در سن بالاتری نسبت به مردان استانهای دیگر کشور زندگی مشترک خودرا آغاز می کنند. زنان استانهای تهران (8/23سال) ، سمنان (9/22سال) ، ایلام وکرمانشاه (8/22سال) در سن بالاتری نسبت به زنان دیگر استان ها زندگی زناشویی خود را شروع می کنند. هم چنین مردان استانهای خراسان جنوبی (0/25سال) وگلستان (1/25 سال) و زنان سیستان وبلوچستان (4/19سال) ، خراسان شمالی واردبیل (1/21سال) ،کمترین میانگین ازدواج راداشته اند.

نظرات کاربران
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید