تاریخ 1397/05/22         ساعت 12:33:00     گروه خبری تبریک و تسلیت

در پی درگذشت پدر گرامی جناب آقای ایرجی، معاون محترم دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان پیام تسلیتی از سوی رئیس، معاونین، مشاورین و مدیران کل سازمان ثبت احوال کشور صادر گردید.

برادر گرامی جناب آقای رضا ایرجی

معاون محترم دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

آگاهی از ضایعه وارده بر جنابعالی و درگذشت پدر بزرگوارتان، موجب نهایت اندوه و تاثر اینجانب و سایر همکاران گردید.ضمن عرض تسلیت و همدردی از طرف خود و همه همکاران در سازمان ثبت احوال کشور محضر شریف جنابعالی وخانواده محترم معزی ، رجاء واثق دارد همراهی و همگامی ما را در این روزهای سخت پذیرا خواهید بود.ازدرگاه خداوند متعال برای عزیز درگذشته غفران و علو مراتب و برای بستگان و بازماندگان داغدار صبر و اجر بسیار مسالت می نمایم.

رئیس ، معاونین، مشاورین، مدیران کل و سایر همکاران