تاریخ 1397/10/02         ساعت 11:22:14     گروه خبری تبریک و تسلیت

در پیامی دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل درگذشت مادر همسر جناب آقای محمدصدرا آراسته مدیرکل بازنشسته ثبت احوال استان قزوین را تسلیت گفت.

 

مطلع شدیم مادر همسرجناب آقای محمدصدرا آراسته مدیرکل بازنشسته ثبت احوال استان قزوین دار فانی را وداع گفته و به دیدار حق شتافته اند. ضمن عرض تسلیت از روابط عمومی و همکاری بین الملل و همکاران سازمان ثبت احوال، برای آن مرحومه علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل