تاریخ 1397/10/09         ساعت 13:04:46     گروه خبری تبریک و تسلیت

دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل به مناسبت درگذشت سرکار خانم گلستان محمدی مسعود همکار گرامی بازنشسته استان تهران و جانباز انقلاب پیام تسلیتی صادر کرد.

با کمال تاسف خبر درگذشت سرکار خانم گلستان محمدی مسعود همکار گرامی بازنشسته استان تهران و جانباز انقلاب، موجب تالم و تاثر گردید ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، برای آن عزیز سفر کرده از درگاه خداوند منان رحمت و غفران واسعه الهی و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل