تاریخ 1398/02/17         ساعت 09:57:55     گروه خبری تبریک و تسلیت

در پیامی دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل درگذشت پدر جناب آقای سیدیاشین میرمسعودی همکار شاغل دراداره ثبت احوال شهرستان تالش را تسلیت گفت.

جناب آقای سیدیاشین میرمسعودی

با نهایت تاسف و تاثر فراوان درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم مغفور آمورزش الهی و برای جنابعالی و خانواده معزی صبر جمیل و اجر جریل مسئلت می نمایم.

اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل