تاریخ 1398/05/14         ساعت 15:10:03     گروه خبری تبریک و تسلیت

دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل به مناسبت درگذشت جناب آقای ابراهیم والی نژاد همکار گرامی بازنشسته ستادی پیام تسلیتی صادر کرد.

با کمال تاسف خبر درگذشت جناب آقای ابراهیم والی نژاد همکار گرامی بازنشسته ستادی ، موجب تالم و تاثر گردید ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، برای آن عزیز سفر کرده از درگاه خداوند منان رحمت و غفران واسعه الهی و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل