تاریخ 1398/06/24         ساعت 12:13:02     گروه خبری تبریک و تسلیت

در پی درگذشت همسر آقای حمید محمدی همکار اداره کل ثبت احوال استان زنجان، دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل ضمن صدور پیام تسلیت با ایشان همدردی کرد.

با نهایت تاسف مطلع شدیم آقای حمید محمدی همکار اداره کل ثبت احوال استان زنجان در غم از دست دادن همسر محترمه خود عزادار هستند. ضمن عرض تسلیت به ایشان برای آن مرحومه از درگاه خداوند طلب مغفرت داریم.

دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل