گزارش وضعیت ثبت وقایع حیاتی كشور به تفكیك استان در سال 1383 و چهار سال اول برنامه چهارم توسعه

آمار ثبت رویداد ولادت در كشور به تفكیك استان بر حسب نقاط شهری و روستایی، جنس (مرد و زن)، طی سالهای 1383 – 1387

جلد

شناسنامه نشريه

مقدمه

وضعيت کشور

نمودارهای آماری ثبت ولادت در كشور طی سالهای 1383-1387

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان غربی

استان اردبیـــل

استان اصفــهان

استان ایــلام

استان بوشــــهر

استان تهـــران

استان چهارمحال و بختیاری

استان خراسـان جنوبـی

استان خراسـان رضوی

استان خراسـان شمالـی

استان خوزستــان

استان زنجــان

استان سمنان

استان سیستان و بلوچستان

استان فارس

استان قزوین

استان قم

استان كردستان

استان كرمان

استان كرمانشاه

استان كهگیلویه و بویر احمد

استان گلستان

استان گیلان

استان لرستان

استان مازندران

استان مركزی

استان هرمزگان

استان همدان

استان یزد

کل مجموعه در يک فايل