فراوانی 50 نام اول دختران ـ در سال 1380

ردیف نام فراوانی ردیف نام فراوانی
1 فاطمه 32923 27 پریسا 1373
2 زهرا 20949 28 کیمیا 1350
3 مریم 9220 29 فرشته 1325
4 زینب 6380 30 حدیث 1317
5 معصومه 4117 31 شقایق 1302
6 محدثه 3525 32 نیلوفر 1283
7 سارا 3212 33 الهام 1252
8 نگین 3200 34 نگار 1240
9 مهدیه 2941 35 راضیه 1219
10 فائزه 2732 36 ملیکا 1218
11 مهسا 2722 37 صبا 1205
12 کوثر 2720 38 حانیه 1170
13 نازنین 2570 39 فاطمه زهرا 1168
14 آیدا 2404 40 سمیه 1097
15 مرضیه 2400 41 زهره 1077
16 نرگس 2392 42 پریا 1056
17 سحر 2327 43 یاسمن 1051
18 مبینا 2156 44 سمیرا 995
19 هانیه 2107 45 آرزو 987
20 ریحانه 2054 46 یگانه 982
21 مائده 1862 47 سیده فاطمه 979
22 لیلا 1770 48 مهلا 966
23 الهه 1761 49 اسماء 962
24 رقیه 1644 50 حدیثه 947
25 مینا 1622 مجموع فراوانی 150812
26 عاطفه 1581 تعـداد ولادت 529421