فراوانی 50 نام اول پسران ـ در سال 1380

ردیف نام فراوانی ردیف نام فراوانی
1 علی 16286 27 امید 1738
2 محمد 14452 28 مرتضی 1680
3 امیرحسین 12701 29 احمدرضا 1592
4 مهدی 12028 30 مجتبی 1509
5 علیرضا 11266 31 امین 1466
6 حسین 9155 32 احسان 1444
7 رضا 7882 33 احمد 1435
8 محمدرضا 7791 34 حامد 1395
9 ابوالفضل 4854 35 محمدعلی 1324
10 محمدمهدی 3970 36 جواد 1319
11 محمدحسین 3752 37 دانیال 1316
12 سجاد 3398 38 مهران 1211
13 محمدامین 3112 39 نیما 1195
14 امیررضا 2777 40 هادی 1136
15 محمدجواد 2688 41 پوریا 1123
16 عرفان 2658 42 متین 1122
17 امیرمحمد 2644 43 شایان 1025
18 سعید 2427 44 آرمین 1016
19 میلاد 2245 45 علی­رضا 983
20 حسن 2241 46 آرش 955
21 حمیدرضا 2204 47 یوسف 930
22 امیر 2083 48 آرمان 922
23 سینا 2014 49 علی اصغر 916
24 عباس 1826 50 ابراهیم 901
25 محسن 1779 مجموع فراوانی 169653
26 مصطفی 1767 تعـداد ولادت 554292