جمعه 3 بهمن 1399   
 
تاریخ 1398/08/19         ساعت 00:05:58     گروه خبری روابط عمومی

درتاریخ 20/8/1398 دومین جلسه شورای هماهنگی پوشش وقایع حیاتی احمدآباد برگزارشد
 درتاریخ 20/8/1398 دومین جلسه شورای هماهنگی پوشش وقایع حیاتی بخش احمدآباد برگزارشد دراین جلسه که باحضور بخشدارمحترم بخش احمدآباد ،جناب آقای مرادخواه ، نماینده محترم مرکز بهداشت شماره 5 مشهد و نمایندگان نیروی انتظامی و شهرداری ملک آباد و جمعی از دهیاران بخش برگزارشد جناب آقای جوانشیری رئیس محترم ثبت احوال  ضمن  توصیف اهمیت و نقش ثبت احوال در تولید آمارهای حیاتی کشور و اهمیت ثبت بموقع وقایع حیاتی ضمن معرفی دهیاران برتر در تعامل با این اداره و تشکر ازآنان از سایر دهیاران نیز خواستند که همکاری بیشتری با اداره داشته باشند. جناب آقای مراد خواه بخشذارمحترم بخش احمدآباد نیز برضرورت همکاری دهیاران و خانه بهداشت با اداره ثبت احوال تاکید نمودند.