یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
تاریخ 1394/08/18         ساعت 09:46:22     گروه خبری روابط عمومی

برگزاری جلسه شورای هماهنگی طرح پوشش دربخش احمدآباد
شورای هماهنگی
درتاریخ 1398/06/15 اولین جلسه طرح پوشش وقایع حیاتی بخش احمدآباد در محل بخشداری احمدآباد با حضور آقایان مرادخواه بخشدارمحترم بخش احمدآباد ، ‏‎نمایندگان محترم نیروی انتظامی ، شهرداری ، مرکز بهداشت  و آقای محسن حسین نیا کارشناس اداره ثبت احوال احمدآباد و همچین نماینده دهیاران محترم بخش احمدآباد برگزار گردید. دراین جلسه آقای حسین نیا درخصوص ضرورت ثبت به موقع واقع حیاتی و همکاری دهیاران و سایر نهادهای زیربط سخنانی ایراد نمودند.