پودمان های آموزشی شغلی تخصصی
 

ب. پودمان های  آموزشی شغلی تخصصی

 
 
 

ردیف

عنوان پودمان

1

مفاهیم مدیریت امنیت اطلاعات

2

MS Project

3

Security+

4

PKI و امضای دیجیتال

5

AFIS

6

سیستم ها و روش ها ( سامانه های مکانیزه )

7

جمعیت شناسی کاربردی

8

تکنیک ها و شاخص های جمعیتی

9

حفاظت اسناد و مدارک

10

قوانین و مقررات هیأت های حل اختلاف

11

قانون مجازات اسلامی

12

قانون مدنی

13

اسناد و مدارک ثبت احوا ل

14

دستورالعمل های سجلی

15

قانون تشکیل دادگاه های عمومی

16

قانون دیوان عدالت اداری

17

فن دفاع از اسناد حقوقی و سجلی

18

Keyboarding

19

سازمان ثبت احوال در دولت الکترونیک

20

آشنایی با قوانین و مقررات هویتی و تابعیتی(1)

21

آشنایی با قوانین و مقررات هویتی و تابعیتی(2)

22

روش شناسی وچگونگی پژوهش در سازمان

23

آشنایی با ثبت احوال سایر کشور ها

24

کارگاه آموزشی سخت افزار

25

حقوق اداری

26

تشکیلات و ساختار سازمانی

 
 
 

پودمان های آموزشی تخصصی برون سازمانی
 

ردیف

عنوان پودمان

1

آشنایی با مبانی ، مفاهیم و روش های اجرایی خدمات الکترونیکی

2

آشنایی با مبانی ، مقررات و دستورالعمل های سجلی و روش های انجام کار

3

قوانین و مقررات ثبت احوال

 
جستجو
هفته پژوهش
چاپ
دسترسی سريع

  

 
نظر سنجی
در حال حاضر هیچ نظرسنجی فعالی برای شما وجود ندارد
آمار مراجعات
مهمان :   44
عضو :  0
کل مراجعات  :  4089
امروز :  1
دیروز :  2
سایر اعلانات