سه شنبه 1 بهمن 1398   
 
پودمان های آموزشی توانمندی های عمومی
 

ردیف

عنوان پودمان

1

آیین نگارش مکاتبات اداری(1)

2

شناخت راه ها و روش های جدید دست یابی به اطلاعات

3

کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری

4

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

5

جعل اسناد و راه های مقابله با آن

6

شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا

7

فنون پذیرایی و تشریفات

8

کاربردهای فناوری اطلاعات

9

بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

10

آشنایی با مبانی و اصول  اصلاح الگوی مصرف

11

امور نقلیه و وظایف شغلی

12

گزارش نویسی

13

آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها

14

طرح تکریم ارباب رجوع

15

ایران شناسی

16

زبان انگلیسی

17

نظام پیشنهادها