کمیته راهبری آموزش و پژوهش
 

 کمیته راهبری آموزش          

 

       بر اساس بخش نامه شماره 6326/1803 مورخ 20/1/1385 ، دستگاه های اجرایی مکلف اند برای انجام امور مرتبط با نیازسنجی،طراحی،اجرا و ارزشیابی از برنامه های آموزشی، کمیته ای تحت عنوان کمیته راهبری آموزش کارکنان در ستاد دستگاه و کمیته ای به نام کمیته اجرایی در استان ها با ترکیب و وظایف زیر تشکیل دهند:

 

الف. اعضای کمیته

Ø     بالاترین مقام مسؤول آموزش یا توسعه منابع انسانی دستگاه یا عناوین مشابه آن یا نماینده ذی صلاح و       تام الاختیار وی به عنوان رئیس کمیته (ملی یا استانی) .

Ø     معاون اداری و مالی یا پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه آن یا نماینده ذی صلاح و تام الاختیار وی در صورتی که وظیفه آموزش کارکنان در حوزه وظایف وی نباشد. (ملی- استانی) .

Ø     نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان ناظر (کشور- استان).

Ø     مدیر واحد آموزش دستگاه به عنوان دبیر (کشور- استان) . 

Ø     یک نفر کارشناس آموزش ترجیحاً با تحصیلات در حوزه های برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و یا مدیریت آموزشی به انتخاب بالاترین مقام مسؤول آموزش یا توسعه منابع انسانی .

Ø     یک نفر کارشناس امور اداری یا کارگزینی به انتخاب معاون اداری و مالی یا پشتیبانی دستگاه (ملی استانی).

Ø     یک نفر مجرب در زمینه هر رشته شغلی حسب موارد مطروحه در کمیته

 

ب.  وظایف کمیته راهبری آموزش در ستاد دستگاه

 

Ø     بررسی و تأیید حداقل یک درصد از کل اعتبارات هزینه ای دستگاه موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 54 وبندهای "د" و "هـ" ماده 143 قانون چهارم توسعه که از سوی معاونت امور اداری مالی و یا پشتیبانی و عناوین مشابه به تفکیک هر استان تعیین می شود،. در صورتی که اعتبارات به صورت استانی تخصیص یافته باشد این امر به عهده کمیته اجرایی آموزش در استان است.

Ø     بررسی و تأیید برنامه های آموزشی براساس " فرم های الف و ب" پیوست .

Ø     بررسی و مشخص نمودن اختیارات و نحوه برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی دستگاه های وابسته (وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری)

Ø     تصمیم گیری درخصوص دوره های آموزشی که به صورت ملی یا منطقه ای باید اجرا گردد.

Ø     بررسی و انتخاب مؤسسات مشاور در حوزه نیازسنجی، طراحی و ارزشیابی آموزشی مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، درصورتی که سیاست دستگاه اجرایی بهره گیری ازتوان این گونه        مؤسسات باشد. چنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدامات لازم برای تأیید این گونه مؤسسات را انجام نداده باشد، پس از استعلام دستگاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کمیته می تواند تا اعلام مؤسسات از سوی این سازمان با رعایت کلیه مقررات و استانداردهای آموزشی اقدام نماید.

Ø     بررسی و انتخاب مجری آموزش ها از میان مؤسسات آموزشی مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در صورتی که مجری آموزش ها واحد آموزش دستگاه اجرایی نباشد.

Ø     تعیین سیاست های برخورداری از سازوکارهای انگیزشی نظام آموزش کارکنان.

Ø     همترازی تألیفات، تحقیقات، پیشنهادها ، ترجمه کتاب ومقالات موضوع سازوکار اخذ گواهینامه ها که درحوزه وظایف شغلی فرد انجام شده باشد(بند هـ نظام آموزش کارکنان دولت) با ساعت آموزشی.

Ø     بررسی و تأیید نهایی نیازهای آموزشی که براساس تحلیل سازمان و شغل صورت گرفته است .

Ø     بررسی و تأیید واجدین شرایط شرکت در آزمون جامع برای گواهی نامه های نوع دوم براساس شرایط مندرج در بند هـ  نظام آموزش کارکنان دولت .

Ø     تعیین مواد و محتوای آزمون های جامع به تفکیک هر رشته شغلی .

Ø     انتخاب طراحان سؤالات آزمون جامع و انتخاب نهایی سؤالات از مجموع سؤالات طراحی شده

Ø     تعیین تاریخ و محل برگزاری آزمون جامع و نحوه اطلاع رسانی به ذی نفعان .

Ø     تأیید فهرست پذیرفته شدگان در آزمون جامع .

Ø     بررسی سایر موارد پیشنهادی از دستگاه اجرایی در حوزه آموزش کارکنان برای تصمیم گیری.

 

کمیته راهبری آموزش در سازمان ثبت احوال کشور

       درسازمان ثبت احوال کشور، بر اساس بخش نامه شماره 6326/1803 مورخ 20/1/85 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق ) کمیته راهبری آموزش در تاریخ 2/3/85 به ریاست جناب آقای دکتر آیت اللهی رئیس سابق سازمان ثبت احوال کشور تشکیل و تا تاریخ 4/3/88 شش جلسه برگزار نمود .

       در تاریخ 4/11/88 نیز، نشست فوق العاده کمیته راهبری آموزش سازمان به ریاست جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی ، ریاست محترم جدید سازمان تشکیل شد و پیامد آن کمیته راهبری آموزش با ادغام آموزش و پژوهش سازمان به کمیته راهبری آموزش و پژوهش تغییر یافت و ریاست کمیته به جناب آقای مهندس موهبتی ، معاون محترم اداری ، مالی و برنامه ریزی واگذار گردید .

       این کمیته  از تاریخ 14/12/88 تا تاریخ 8/2/89 شش جلسه فوق العاده برگزار و در هفتمین جلسه مورخ 5/3/89 با حضور نماینده محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به بحث و بررسی درباره برنامه آموزشی پیشنهادی مرکز آموزش سازمان پرداخت و در هشتمین جلسه مورخ 19/3/89 برنامه آموزشی با اصلاحاتی به تصویب رسید .

 

 

اعضای کمیته راهبری آموزش سازمان ثبت احوال کشور:

 

1 . جناب آقای مهندس موهبتی         معاون محترم اداری ، مالی و برنامه ریزی و رئیس کمیته راهبری آموزش وپژوهش
 
2-جناب آقای سائلی                          رئیس محترم مرکز آموزش و دبیر کمیته راهبری آموزش و پژوهش

3 . جناب آقای طریقت                       مشاور محترم رئیس سازمان و عضو کمیته راهبری آموزش و پژوهش

4 .    جناب    آقای پورمنتی        
 
5 . جناب آقای دکتر ثمنی           رئیس محترم هسته گزینش سازمان و عضو کمیته راهبری آموزش و پژوهش
 
6 . جناب آقای   بیگی                مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی -بودجه و تشکیلات و عضو کمیته راهبری آموزش
 
7. جناب آقای  خزلی                    مدیر کل محترم امور مالی و ذیحسابی  وعضو کمیته راهبری آموزش و پژوهش
 
8 . سرکار خانم تزروی                مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات وعضو کمیته راهبری آموزش و پژوهش 

9- آقای حسن لو                        نماینده محترم معاونت راهبردی منابع انسانی ،معاونت توسعه و مدیریت انسانی
                                            رئیس جمهوروعضو کمیته راهبری آموزش و پژوهش

                       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو
هفته پژوهش
چاپ
دسترسی سريع

  

 
نظر سنجی
در حال حاضر هیچ نظرسنجی فعالی برای شما وجود ندارد
آمار مراجعات
مهمان :   29
عضو :  0
کل مراجعات  :  4769
امروز :  1
دیروز :  1
سایر اعلانات