علما و دانشمندان

 سید حسن عاملی - امام جمعه اردبیل

 

عبدالرحیم جعفری - عالم ودانشمند

 

آیت اله مشکینی 


 

موسوی ننه کران - محقق و نویسنده 


سید محمد تقی مفتی شیعه