ورزشکاران

 علی دایی - بازیکن و خیر مدرسه ساز 

 

جابر عباس زاده - قهرمان کشتی فرنگی جهان 

 

مقصود بایرامی - بازیکن تیم ملی 

 

حسین رضازاده - قهرمان وزنه برداری جهان